Egyszerűsödő közlekedési hatósági eljárások


Anonymous - Posted on 31 május 2013

Egyszerűsödő közlekedési hatósági eljárások

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befejezte a közúti járművek forgalomba helyezéséhez és vizsgáztatásához kapcsolódó négy eljárás finomhangolását. Jelentősen egyszerűsödik a külföldön megvásárolt járművek honosítása, a traktorokat csak ötévente kell vizsgáztatni és megszűnik a piros környezetvédelmi plakett.

A Magyar Közlöny 73. számában megjelent a nemzeti fejlesztési miniszter 18/2013. (V.9.) NFM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról. A több lépcsőben hatályba lépő jogszabály az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazza:

Egyszerűsödik a külföldről behozott közösségi járművek forgalomba helyezési eljárása. A 2013. május 17. napjától hatályba lépett rendelkezések szerint az ügyintézéshez elegendő a külföldi – a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelősségét igazoló – érvényes járműokmány és az adásvételi szerződés bemutatása. Az eddigi egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás helyett az olcsóbb és egyszerűbb honosítási eljárás lefolytatásához a vevőnek már nem kell külföldön a nevére íratnia a gépkocsit.

 

Az időszakos műszaki vizsgálatra állított járművek jelentős részénél a vizsgáztató szervezet végzi el a járművek felkészítését, karbantartását, illetőleg az előzetes átvizsgálás során feltárt hibák javítását. A jármű tulajdonosa a műszaki vizsga ideje alatt többnyire nem tartózkodik a helyszínen. Az új előírások szerint külön okirat kiállítása nélkül is az üzembentartó képviselőjének tekintendő az általa a munkával megbízott szerviz dolgozója vagy az a személy, akinek a tulajdonos a járművet és annak okmányait átadta.

 

A vállalkozók, termelők számára jelent komoly könnyebbséget az a 2013. június 1. napjától hatályba lépő változtatás, amely a traktorok vizsgáztatási periódusát három évről öt évre emeli. A jogszabály hatályba lépését követően a T1-T4 járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatók és a kizárólag e járműkategóriákhoz tartozó mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel vontatható pótkocsik esetében a műszaki vizsgán öt évre érvényesítik a forgalmi engedélyt.

 

2013. július 1. napjától az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával a rendszámtáblára ragasztott, környezetvédelmi megfelelőséget igazoló plakettet csak akkor kell kicserélni, ha az előző plakett tönkrement, illetve nem azonosítható egyértelműen. Ugyan csak ettől az időponttól megszűnik a piros színű plakett. A korábban piros plakettel ellátott járművek a jövőben alapvetően fekete színű környezetvédelmi plakettet kapnak a műszaki vizsgán. Amennyiben azonban a gépkocsi teljesíti az EURO-II. jóváhagyási követelményeket, akkor a rendszámtáblára kék színű plakett kerül.

A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak megkönnyítése érdekében a közlekedési hatóság 2013. október 1-től típus-adatbázist hoz létre, és ennek felhasználásával közli a nyilvántartóval az adott járművekhez tartozó aktuális műszaki adatokat. Az informatikai rendszerek összeköttetésével javul az adatbiztonság és rövidül a forgalomba helyezési eljárás ügyintézési ideje.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Kecskemét, 2013. május 29.