Helyi rendeletek

Rendelet címe Rendelet letöltése  Módosított rendelet(ek) 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

4/2024. (V.14.)

 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről

3/2024. (II. 20.)

5/2024. (V.14.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használati rendjéről és tisztán tartásáról

10/2023. (VIII. 29.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

8/2023. (V. 19.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatásról

4/2023. (III. 28.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

3/2023. (II. 20.)

5/2023. (VI.25.)

9/2023. (VI.28.)

11/2023. (VIII.29.)

15/2023. (X.13.)

17/2023. (XI.21.)

18/2023. (XII.15.)

1/2024. (I.26.)

2/2024. (II.14.)

Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

10/2021. (VI.30.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

13/2020. (IX.11.)

11/2021. (IX.17.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

10/2020. (VII.28.)

Felsőlajos Község Polgármesterének 5/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

5/2020. (IV.27.)

7/2021. (III.22.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

11/2018.(IX.28.)

15/2020. (IX.11.)

13/2021. (X.08.)

14/2023. (IX.27.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

20/2017. (XII.19.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

14/2017. (VIII.11.)

6/2021. (III.22.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

13/2017. (VI.30.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII. 17.)önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

16/2013. (XII.17.)

16/2023. (X.13.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló 15/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2013. (XII.17.)

17/2016. (X.21.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete a helyi címerről és zászlóról

7/2016. (V.20.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

15/2015. (X.26.)

17/2015. (XI.24.)

18/2016. (XII.16.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

4/2014. (II. 28.)

5/2015. (II. 19.)

1/2016. (II.19.)

4/2017. (II.17.)

1/2018. (I.19.)

4/2018. (II.23.)

1/2019. (I.18.) 

10/2019. (XI.22.)

1/2020. (I.31.)

17/2020. (XI.23.)

2/2021. (I.28.)

16/2021. (XII.08.)

1/2022. (I.28.)

14/2022. (XII.14.)

1/2023. (I.25.)

19/2023. (XII.15.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

3/2014. (II. 28.)

18/2015. (XII.15.) 

10/2016. (VI.30.)

10/2017. (IV.28.)

17/2017. (X.27.)

13/2023. (IX.27.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

17/2012. (XII. 21.)

10/2013. (X. 15.)

11/2014. (X. 07.)

14/2015. (IX.30.)

10/2018. (IX.28.)

14/2020. (IX.11.)

7/2023. (V.19.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete vagyonkezelés szabályairól

15/2012. (XII. 21.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

13/2012. (IX. 11.)

12/2023. (IX.27.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

12/2012. (IX. 11.)

7/2017. (III.24.)

19/2020. (XII.11.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a községi kitüntetésről

10/2012. (V. 30.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

4/2012. (III. 27.)

5/2013. (III. 22.)

3/2015. (II. 19.)

7/2015. (IV. 22.)

19/2015. (XII.15.)

14/2013. (XII.17.)

2/2017. (I.27.)

20/2020. (XII.11.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

5/2011. (IV. 12.)

2/2013. (II. 15.)

11/2013. (XI. 04.)

17/2013. (XII. 17.)

5/2014. (II. 28.)

7/2014. (III. 24.)

12/2014. (X. 22.)

4/2015. (II. 19.)

6/2015. (IV. 22.)

4/2016. (II.19.)

5/2016. (III.11.)

12/2016. (VIII.17.)

15/2016. (IX.23.)

1/2017. (I.27.)

9/2019. (XI.04.)

6/2020. (V.25.)

12/2020. (VIII.11.)

5/2021. (III.22.)

15/2021. (XI.16.)

12/2022. (X.18.)

6/2023. (Vi.19.)

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról

16/2005. (XII. 15.)

12/2008. (VII. 16.)

3/2010. (III. 23.)

8/2013. (V. 27.)

8/2015. (IV. 22.)

10/2015. (VI. 05.)

13/2016. (VIII.30.)

8/2022. V.27.)