Felsőlajosi Polgárőr Egyesület

A Felsőlajosi Polgárőr Egyesület 2016. április 7-én alakult meg. 

Az egyesület 61 aktív tagjával nagyon sokat tesz a település közbiztonságáért, a lakosság biztonságérzetének növeléséért. A mindennapos szolgálatok mellett a települési kezdeményezésekkor, közösségi megmozdulásokban is részt vállalnak. A falunapi rendezvény biztosításában számíthatnak más települések segítségére, amit viszonozni is szoktak, így a lajosmizsei és a ladánybenei rendezvényeken szívesen kisegítik a kollégákat.

Az egyesület működéséhez több helyről kap támogatást, többek között Felsőlajos Község Önkormányzatától, magánszemélyektől, valamint az Országos Polgárőr Szövetségtől, illetve a Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett pályázati forrásokat is igénybe vesznek. 

Felsőlajoson lévő polgárőrség minden napos jelenléte, valamint a Lajosmizsei Rendőrőrssel való közös, és jó együttműködés nagymértékben hozzájárul a település eredményes közbiztonsági statisztikájához. 

A polgárőrség legfontosabb célja továbbra is a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019 évben Felsőlajos Község Önkormányzata részére a polgárőrség által végzett kiemelkedő közösségi munkáért elismerését fejezte ki.

 

Felsőlajosi Polgárőr Egyesület vezető tisztségviselői:

  • Juhász Gyula elnök
  • Makai Béla alelnök
  • Majoros István titkár

 

Felsőlajosi Polgárőr Egyesület adószáma:
18758825-1-03

Felsőlajosi Polgárőr Egyesület bankszámla száma:
65500130-31139250-53000004

Felsőlajosi Polgárőr Egyesület címe:
6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.s