Képviselő-testület

JUHÁSZ GYULA
polgármester

Juhász Gyula vagyok, 1964. március 15-én születtem Lajosmizsén. Nős vagyok, három leánygyermek édesapja. Születésem óta Felsőlajoson élek.

1970-ben kezdtem el általános iskolai tanulmányaimat a helyi iskolában. Az első munkahelyem 1981-től az Almavirág Szakszövetkezetben volt.

1987 óta teherfuvarozó vállalkozóként tevékenykedem a mai napig. A munkám révén lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem a felsőlajosi lakosokat.

1998 óta – három cikluson keresztül – képviselőként vettem részt a település életében. A Felsőlajosi Templomért Alapítvány kuratóriumi tagja lettem 2009-ben, ezáltal tagként és magánemberként is segítettem a Szent László Római Katolikus Templom felépítését.

Bizalmuknak köszönhetően 2010-ben és 2014-ben polgármesternek választottak.

Ez alatt a 9 év alatt még inkább megismertem a település lakosainak igényeit és problémáit. Az önök támogatásával az elkövetkezendő 5 évben is azért szeretnék dolgozni, hogy Felsőlajos tovább fejlődhessen, egy élhető és vonzó település legyen nem csak az itt élő emberek, hanem a vállalkozások számára is.

 

 

KUN JÁNOS
alpolgármester

Kun János vagyok 1964-ben születtem. Születésem óta Felsőlajoson élek. 29 éve vagyok családi vállalkozásunk, a Kuning Kft. egyik ügyvezetője. Szüleimtől megtanultam, hogy csak a becsületes és tisztességes munka visz előbbre. Azt vallom, hogy alázat és kitartás nélkül nincs eredmény. Megtanultam hinni magamban és küzdeni a céljaimért. 9 éve vagyok önkormányzati képviselő. Fontos számomra a békés, félelemnélküli légkör fenntartása, a település tisztaságának fokozása, meglévő és letelepülni szándékozó vállalkozások támogatása, a település bel- és külterületi útjainak megóvása, karbantartása. A lakosság igényeinek kielégítése. A felnövekvő fiatalság Felsőlajoson tartása. Köszönöm a bizalmukat!

 

 

CZIGÁNY LAJOS

Czigány Lajos vagyok, nős, két felnőtt gyermek édesapja. 1967 óta élek Felsőlajoson.

2010 óta vagyok képviselő

Helyi lakosként szeretném, ha településünk folyamatosan fejlődne. Fontosnak tartom a pályázati lehetőségek kihasználását, ezzel is segítve kis falunk gyarapodását.

Véleményem szerint egy képviselő döntésének tükröznie kell a lakosság véleményét.

Köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat és kérem további támogatásukat.

 

 

MAJOROS ISTVÁN

Születésemtől fogva Felsőlajoson élek. Kisfalum szépítése, rendben tartása, az itt élő emberek segítése, értékeink megóvása szívügyem. Ezek érdekében tevékenykedtem az elmúlt években is, mint a helyi polgárőrség vezetője.

Megtisztelő volt számomra, hogy nem régiben, munkám elismeréseként, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kitüntetésben részesített. A kitüntetés természetesen nem csak nekem szólt, minden felsőlajosi polgárnak, akikkel közösen dolgozunk, vigyázunk kis falunkra.

Kilenc éve vagyok képviselő, amely megtiszteltetés és a bizalom jele Önök részéről. Amennyiben a tisztelt választók bizalmat szavaznak, hogy továbbra is képviseljem a település érdekeit és újabb célokat érjünk el együtt, akkor kérem és köszönöm a bizalmukat.

 

 

MAKAINÉ ANTAL ANIKÓ

Makainé Antal Anikó vagyok, férjemmel együtt három gyermeket nevelünk.

1996 óta élek Felsőlajoson, azóta itt dolgozom tanítóként a helyi általános iskolában.

Munkám során mindig fontos feladatnak tartottam, hogy a helyi óvodában és iskolában a gyerekek magas színvonalú oktatásban és nevelésben részesüljenek. 

Számomra intézményeink folyamatos fejlesztése, működésük támogatása kiemelt feladat.

Képviselőtársaimmal az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy az itt élő emberek békés, nyugodt, szép környezetben éljenek egymás mellett. Igyekeztünk minden olyan lehetőséget kihasználni, amely településünk fejlődését eredményezte.

Köszönöm a bizalmukat és támogatásukat.