Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Felsőlajoson - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037

Kedvezményezett: Felsőlajos Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja:

Felsőlajos Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljaihoz igazodva projektötletet dolgozott ki a tulajdonában álló óvoda (6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. hrsz: 266), Faluház (6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. hrsz. 11), illetve általános iskola (6055 Felsőlajos , Iskola u. 16. hrsz: 1) épületeinek energetikai fejlesztésére. 

A szerződött támogatás összege: 40.562.002.- forint

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A 6055 Felsőlajos, Iskola utca 16., hrsz: 1. alatti Általános Iskola épületén napelem telepítés és világításkorszerűsítés, a 6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2., hrsz.: 266. alatti óvoda épületén napelemek telepítése, illetve a 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12., hrsz.: 11. alatti Faluház épületén napelem telepítés és világításkorszerűsítés valósul meg, mely tevékenységek a felhívás vonatkozó fejezetével összhangban önállóan támogatható, valamint választható tevékenységek közé sorolhatóak. Ezen túlmenően a projekt keretében szemléletformálási tevékenység is meg fog valósulni. A felhívás 2.3 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében

nem kedvezményezett járásban valósul meg. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében nem társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen valósul meg. A felhíváshoz illeszkedik a tervezett projekt, mivel a beruházás célja a Felhívásban foglalt egyes támogatható tevékenységek megvalósítása. A tervezett fejlesztés teljes egészében önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítását, ezen belül pedig a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálja. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. A tevékenységek hozzájárulnak az intézmények primerenergia-fogyasztásának, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2025.06.30.

Csatolmány: Támogatási szerződés