Tanyagondnoki szolgálat

Fenntartó: Felsőlajos Község Önkormányzata 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.
Szolgáltató: Felsőlajos Község Önkormányzata 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.

Elérhetőségek:
Dibák Andrásné +36 30 429 7234
Tel.: +36 76 356 949+36 76 555 098
E-mail.: tanyagondnok@felsolajos.hu

 

Mivel tud segíteni a tanyagondnok?

  • A tanyagondnok közreműködik az étkeztetésben és a házi segítségnyújtás biztosításában.
  • Közreműködik a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.
  • Egészségügyi ellátáshoz (háziorvos, szakorvos, egyéb egészségügyi szolgáltatás) való hozzájutást segíti.
  • Segítséget nyújt a gyógyszerkiváltásban és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.
  • Közreműködik az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállításában.
  • Egyéni hivatalos ügyek intézésében segít, feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat és más helyi szervezetek, hatóságok, hivatalok felé.
  • Közreműködik az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában.
  • Feladata helyi közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése.

 

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A település külterületén és egyéb belterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.

A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

 

Fontos tudnivalók

A tanyagondnok fényképes munkáltatói igazolvánnyal rendelkezik, melyet kérésre felmutat.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, így a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele is önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A lakosok valamely tanyagondnoki szolgáltatás iránti igényüket a tanyagondnoknál személyesen, írásban és telefonon vagy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségén személyesen és írásban jelezhetik munkanapokon az alábbi időpontokban:

Hétfőtől - Csütörtökig: 8:00 –15:00
Pénteken: 8:00 –12:00