október 2011


Idősek Napja 2011

2011/11/25 12:00
Europe/Budapest

Településünkön az Idősek Napját november 25-én 13 órától tartjuk.

Jótékonysági Bál a Felsőlajosi Általános Iskola javára

2011/11/19 20:00
Europe/Budapest

Felsőlajos Általános Iskola Szülői Munkaközössége retró jellegű jótékonysági rendezvényt (mulatságot) szervez.

Vendégvárás 20 órától.

Mindenkit szeretettel várunk!

Megemlékezés 1956-os forradalomra

2011/10/21 17:00
Europe/Budapest
Október 23-i megemlékezést tart településünk fáklyás felvonulással.
Gyülekező: Faluház melett
Mindenkit szeretettel várunk!

Népszámlálás 2011

A számlálóbiztosok szeptember 27-e és 30-a között közel 4,4 millió lakcímre kézbesítették az adatszolgáltatói borítékokat. Azoknál, akik nem kaptak borítékot, október első napjaiban jelentkezik a számlálóbiztos, hogy személyesen adja át a kérdőíveket és a tájékoztatót tartalmazó csomagot. Az ő esetükben ugyanis valószínűleg nem sikerült pontosan azonosítani a címet.
Az adatszolgáltatói borítékokban csak egy darab lakáskérdőív és 1 darab személyi kérdőív található. Aki papíron szeretné kitölteni a kérdőíveket, az a számlálóbiztostól tud még annyi kérdőívet igényelni, ahány személy a háztartásban él. Fontos, hogy minden személyről kitöltsék az adatokat – nemcsak a felnőttekről, hanem a kisdedekről is, tehát részükre is önálló kérdőívre lesz szükség.

Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány

Óvodánk és a helyi iskola közös alapítványa, amely 1995-ben alakult közhasznú szervezetként, és azóta is aktívan működik.

Fő célja az intézményeinkbe járó gyermekek támogatása, a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése, a tehetséges gyerekek fejlesztése.

Tevékenységi körébe tartozik nevelés és oktatás, képességfejlesztés, környezetvédelem, zeneoktatás, kirándulás, táboroztatás támogatása.

Fő bevételi forrásaink a SZJA 1%-a, pályázatok, felajánlások, pénzügyi támogatások, valamint a már hagyománnyá vált adventi időszakban megrendezett karácsonyi vásárunk.

Adószámunk: 18346101-1-03

Bankszámlaszámunk: 65500130-30030927-54000001

Megújult az óvoda homokozója

Szeretnénk megköszönni Pirity Csabának, Kukucska Pálnak, Juhász Gyula polgármesternek és  felsőlajosi közmunkásoknak, hogy megújult, az előírásoknak megfelelő homokozóval várhattuk a gyerekeket a tanév elején.

Óvodavezető

Nevelési programunk

Helyi nevelési programunk választásában figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fenntartó elvárásait a szülők igényeit, de legfőképpen a gyerekek érdekeit. Így esett választásunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programra, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően 2010-ben átdolgoztunk.

Legfontosabb feladatunk a harmonikus, biztonságot sugárzó, derűs légkör, valamint a magas színvonalú nevelőmunka feltételeinek megteremtése. Törekednünk kell a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, különös tekintettel a genetikai adottságokra és az egyéni érési folyamatokra.

Úgy kapcsolódunk be a nevelésbe, hogy meghagyjuk a családi nevelés elsődlegességét. Célunk a 3-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése  a tevékenységek által a tevékenységeken keresztül . A 3-7

gyermek alapvető mindennapjait átszövő tevékenysége a játék .A játék és a tanulás teljes mértékben  összekapcsolódik  az óvodáskorban. Minden pillanat alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán, vagy irányított  módon tanuljon a kisgyermek. A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli ezért komplex foglalkozásokon keresztül juttatjuk el hozzá ami számára a világból megismerhető.